leaded [ˈledɪd] adj 1. (бензин, металл, тб ж) қорғасынды, құрамында қорғасын бар (opp: unleaded) 2.қорғасынмен жапқан, қаптаған ¨a leaded roof – қорғасын шатыр