leafless [ˈliːfləs] adj жапырақсыз (syn: bare) ¨Snowflakes settled on the leafless branches. – Қар ұлпалары жалаңаш бұтақтарға қонды.