lesser [ˈlesə(r)] A.adj 1.азырақ, аздау, шағын(дау) ¨people of lesser importance – онша маңызды емес кісілер ¨They were all involved to a greater or lesser degree. – Олардың барлығы да азды-көпті іске араласқан. ¨The law was designed to protect wives, and, to a lesser extent, children. – (Бұл) заң ең алдымен әйелдерді (жұбайларды), сондай-ақ, аздап болса да, балаларды қорғауға арналған. ¨He was encouraged to plead guilty to the lesser offence. – Оған шағындау қылмысты мойындау жөнінде кеңес айтылды. ¨(humorous) He doesn't even acknowledge us lesser mortals. – Ол бізге пенде деп те қарамайды. 2.кіші, кішкентай, шағын (opp: greater) ¨a lesser black-backed gull – кіші/шағын қаражон шағала 3. (idm) *lesser of two evils | the lesser evil «екі залымның/зұлымдықтың кішісі», екі жаман нәрсенің тәуірірегі B.adv ¨one of the lesser-known Caribbean islands –жұрт көп біле бермейтін Кариб аралдардың бірі