libation [laɪˈbeɪʃn] n (formal) (бұрынғы заманда) құдайға, рухқа бағыштап шарап, азық, тсс ұсыну