quadrille [kwəˈdrɪl] n кадриль (жұптасып билейтін би)