lime [laɪm] A.n 1. (also quick-lime) әк, ізбес (известь) 2.лайм (шағын, лимон тектес цитрус жемісі) 3. (also ~ tree) лайм ағашы 4. (also ~ tree, linden tree, linden) жөке, жөке ағашы 5. = lime green B.v топыраққа әк (известь) қосу (сөйтіп қышқылдықты қалыпта ұстау)