line of sight n (also line of vision, line-sight) көру бағыты/сызығы ¨There was a column directly in my line of sight, so I could only see half the stage. – Көзімнің алдында бір колонна болды да, сахнаның жартысын ғана көре алдым.