linocut [ˈlaɪnәʊkʌt] n линоөрнек (линолеумнің бетін пышақпен, тб сайманмен ойып өрнек салады, сосын бұны басқа заттардың үстіне өрнек слатаны қалып ретінде пайдаланылады)