liquidation [ˌlɪkwɪˈdeɪʃn] n 1. (BrE law)  ~ (smth) кәсіпорынды жауып, оның қарызын өтеу үшін барлық дүние-мүлкін сату, ликвидациялау ¨The company has gone into liquidation.Компанияны жауып жатыр/Компания жабылып жатыр. ¨The firm may be forced into liquidation. – Фирманы өзін-өзі жабуға мәжбүрлеуі мүмкін. ¨a company in liquidation – жабылып жатқан компания 2. (finance) сату, сатып ақша түсіру, шығынға ұшырамас үшін сату ¨Falling prices may lead to further liquidation of stocks. – Бағаның құлдырауы активтерді/ қорларды одан әрі сатуға мәжбүрлеуі мүмкін.