litter bin n (BrE) (NAmE trash bin) қоқыс жәшігі, қоқыс ыдысы