livestock [ˈlaɪvstɒk] n мал (қолдағы ірі қара мен ұсақ мал)