lob

lob [lɒb] A.v (-bb-) 1. ~ smth (informal) әуелете/асыра лақтыру ¨Stones were lobbed over the wall. – Тастарды қабырғадан/дуалдан асыра лақтырды. ¨They were lobbing stones over the wall. – Олар қабырғадан/дуалдан асыра тас лақтырып жатты. 2. ~ smth (sport) әуелете/асыра ұру/тебу ¨He lobbed the ball over the defender's head. – Ол допты қорғаушының басынан асыра тастады. B.n (sport) әуелете/асыра ұру/тебу(шілік) ¨to play a lob – әуелете/асыра тастау