lobelia [ləʊˈbiːliə] n лобелия (кішкентай көк, қызыл не ақ гүлдері бар шағын бақша өсімдігі)