locker [ˈlɒkə(r)] n (заттарды уақытша қалдыратын кілттенетін) шкаф