logical [ˈlɒdʒɪkl] adj 1.қисынды, жөнді, табиғи, логикалық ¨a logical thing to do in the circumstances – осындай жағдайда істелетін қисынды іс ¨It was a logical conclusion from the child's point of view. – Баланың көзімен қарағанда, бұл қисынды нәтиже/қорытынды болды. ¨Each of them having their own room was the logical solution. – Әрқайсысының өз бөлмесінің болуы қисынды ұйғарым болды. 2. дұрыс ойлайтын, зерек, зейінді (opp: illogical) ¨a logical argument – қисынды/ жөн пікір ¨Computer programming needs someone with a logical mind. – Компьютерлік программалауға зерек адам керек.

-logical (comb form) (also -logic) [қ-з: -ology] 1. -логикалық, -логиялық (зерттеу тақырыбына қатысты) 2. – логтік (сөйлеу, жазу мысалына қатысты)