lollop [ˈlɒləp] v (informalesp BrE) талтаңдау (аттай, аяқтарын сермей ебедейсіз жүру, шабу) ¨The dog came lolloping towards them. – Иттер талтаңдай шауып оларға жетті.