longshore drift [ˌlɒŋʃɔː ˈdrɪft] n (technical) жаға бойымен жылжу (толқынның қайраңды, шөгіндіні жаға бойымен жылжытуы)