lost cause n омақасқан іс, сәтсіз іс, өнбес тірлік