loving [ˈlʌvɪŋ] adj 1. сүйетін, ғашық болған; аялайтын, еміренетін (synaffectionatetender) ¨a warm and loving family – жайлы да ауялы жанұя ¨She chose the present with loving care. – Ол емірене/ елжірей сыйлық таңдады. 2. -loving қызығатын, құмар, әуес ¨fun-loving young people – қызық қуған/сағым қуған жастар