lupine [ˈluːpaɪn] adj (formal) қасқыр сияқты, қасқыр(ға қатысты)