lure [lʊə(r); ljʊə(r)] A.v ~  smb (disapproving) еліктіру, тамсандыру, алдандыру, қызықтыру, ынтықтыру, құмартқызу, азғыру (synentice) ¨The child was lured into a car but managed to escape. – Бала алданып машинаға отырғанымен, қашып кете алды. ¨Young people are lured to the city by the prospect of a job and money. – Жастар жұмыс пен ақша іздеп қалаға қызығады. B.n 1. тартымдылық, қызықтылық, әдемілік ¨Few can resist the lure of adventure. – Шытырман оқиғаға аз ғана адам мойын бұрмайды. ¨She can’t resist the lure of the bright lights. – Әлем-жәлем жарқыл оның бойын билеп алады. 2.қармақ жем, тұзақ жем