lurid [ˈlʊərɪd;ˈljʊərɪd] adj (disapproving) 1.тым ашық, жарқырауық (рең) ¨She was wearing a lurid orange and green blouse. – Ол жарқырауық қызғылтсары және жасыл блузка киіп жүрді. 2.сұмдық, шошытатын, қорқынышты ¨lurid headlines – баспасөздегі сұмдық әңгімелер ¨The paper gave all the lurid details of the murder. – Газет өлімнің қан ұйытатын қырларын/нәрселерін жазды.