lurve [lɜːv] n (BrE, informal, humorous) ‘love’ (бейресми жазу) ¨It's Valentine's Day and lurve is in the air. – Міне(ки), Валентиннің күні де жетті, ауаны «мәһәббәт» жайлаған.