lynx [lɪŋks] n (pl lynx or lynxes) сілеусін (мысыққа ұқсаған жабайы аң)