lyric [ˈlɪrɪk] A.adj лирика(лық поэзия) (адамның өзінің сезімдері мен ойларын білдіретін не әнге арналған) B.n 1.лирика (лирикалық поэзия) 2. ~s өлең, ән өлеңі/сөздері ¨music and lyrics by the author – әні мен сөзі автордыкі