lyrical [ˈlɪrɪkl] adj лирика(лық); тебіренген, толғанған, еміренген, елжіреген (syn: expressive) ¨a lyrical melody – лирикалық/тебіренген мелодия/саз ¨He began to wax lyrical about his new car. – Ол өзінің жаңа машинасы жайлы тебірене айта бастады. ¨She wrote an almost lyrical account of her childhood. – Ол өзінің балалық шағын толғана тізіп шыққан десе болады. ¨There are some intensely lyrical passages in his first symphony. – Оның бірінші симфониясында кейбір ынтыға тебіреніске толы тұстар бар.