(кейде abbrev) (қысқарған деген мағынаны білдіреді) abbreviated (аббревиатура), abbreviation сөздерінің қысқарған түрі