name-drop [ˈneɪm drɒp] v (disapproving) жұрттың алдында мақтана я бұлдана өзі білетін әйгілі адамдардың атын атау