narrows [ˈnærəʊz] n (екі суды қосатын) жіңішке канал/ арна