necrophiliac [ˌnekrəˈfɪliæk] n некрофил (өлі денелерге, мәйіттерге нәпсісі қозып құмартатын адам)