need-blind [ˈniːd blaɪnd] adj (US) (төлей алу шамасына емес) қабілетіне, үлгеріміне қарай (жоғарғы оқу орнына қабылдау) ¨a need-blind admissions policy – қабілетіне қарай оқуға қабылдау саясаты