negatively [ˈneɡətɪvli] adv [қ-з: negative (A)] ¨to react negatively to stress – стреске шыдай алмау ¨Her father always spoke negatively about marriage. – Үйлену/ Үйлі болу жайлы оның әкесінің пікірі ылғи да теріс еді. ¨to respond negatively to a question – сұраққа теріс жауап беру ¨to test negatively for HIV - адам иммунодефициті вирусы (АИВ - ВИЧ) тесті теріс (отрицательный) болып шығу ¨negatively charged electrons – теріс зарядталған электрондар