neither [ˈnaɪðә(r); ˈni:ðә(r)] A.det, pron ешқайсысы, ешқандайы ¨Neither answer is correct. – Жауаптың ешқайсысы/ ешқандайы дұрыс емес. ¨Neither of them has/have a car. – Олардың ешқайсысының машинасы жоқ. ¨They produced two reports, neither of which contained any useful suggestions. – Олар екі баяндама жасады, ешқайсысында да бір пайдалы кеңес болмады. ¨‘Which do you like?’ ‘Neither. I think they’re both ugly’. – «Қайсысын ұнатасың?» «Ешқайсысын (да). Екеуі де ұсқынсыз/ сиықсыз екен». B.adv 1.болымсыз сөйлемді білдіреді ¨He didn’t remember and neither did I. – Оның есінде жоқ екен, менікінде де (менің де жадымда қалмапты)». ¨I hadn’t been to New York before and neither had Jane. – Бұрын Нью-Йоркте болмағанмын, Джейн де болмады. ¨(informal) ‘I don’t know.’ ‘Me neither.’ – «Білмеймін». «Мен де».  2. neither… nor … ¨I neither knew nor cared what had happened to him. – Оған не болғанын білген де, ойлаған да жоқпын. ¨Their house is neither big nor small. – Олардың үйі үлкен де, кіші де емес. ¨Neither the TV nor the video actually work/works. – Телевизор да, видео да істемейді.