nest box n (also nesting box) ұя үйшік, ұя жәшік (құстардың ұялауы үшін арнайы жасалған үйшік не жәшік)