neurotransmitter [ˈnjʊərəʊtrænzmɪtə(r)] n (biology) нейротасығыш, нейрожеткізгіш, нейротрансмиттер (нерв клеткаларының арасында дерек/ сигнал таситын химикат)