neutrino [njuːˈtriːnəʊ] n (pl ∼s) (physics) нейтрино (электр заряды жоқ, басқа денелермен сирек байланысқа түсетін аса кішкентай бөлшек)