newly [ˈnjuːli] adv жаңа(дан), жуықта, енді, тың ¨a newly qualified doctor – оқуды жаңа бітірген дәрігер ¨a newly created job – жаңа жұмыс орны ¨a newly independent republic – жаңа тәуелсіз мемлекет