new media [ˌnjuː ˈmiːdiə] n жаңа медиа (интернет, цифрлы телевизия, CD-ROM, тсс сияқты жаңа информация және көңіл көтеру технологиялары)