newsagent [ˈnjuːzeɪdʒənt] n (BrE) (US newsdealer) 1.газет-журнал сататын киоскіде істеуші 2. newsagent’s (pl newsagents) (BrE also paper shop) газет-журнал сататын киоск не дүкен ¨I'll go to the newsagent's on my way home. – Үйге бара жатып жолай газет дүкеніне кіремін.