nodal [ˈnəʊdl] adj 1. (biology) түйнек(тің); түйін(нің), жік(тің) [қ-з: node (1)] ¨nodal roots – (ұрықтан, дәннен өнген) түйнектен тараған тамырлар, түйнек тамырлар 2. (specialistcomputing) жік(тің), түйін(нің), түйнек(тің), торап(тың), айқас(тың), өзек(тің), тоғыс(тың) [қ-з: node (3)]  ¨nodal points in a digital network – цифрлы желінің тораптары/ түйнектері 3. (anatomy) без(дің), түйін(нің), түйнек(тің) ¨nodal disease – бездің/ түйіннің ауруы