nominate [ˈnɒmɪneɪt] v 1. (біреуді кандидат, үміткер, тсс ретінде) ұсыну (synpropose) ¨~ smb (for smth) She has been nominated for the presidency. – Оны президенттікке/ президент қызметіне ұсынды. ¨~ smb (as) smth | ~ smb He was nominated (as) best actor. – Оны үздік актер сыйлығына ұсынды. ¨~ smb to do smth I nominated Paul to take on the role of treasurer. – Мен Полды қазынашы қызметіне ұсындым. 2. (біреуді бір міндетке) таңдау, ұсыну (syn: appoint) ¨~ smb (to/as smth) I have been nominated to the committee. – Мені комитетке ұсынды/ Ол комитетке енетін болды. ¨~ smb to do smth She was nominated to speak on our behalf. – Оны біздің атымыздан сөйлейтін етіп таңдады/ Ол біздің атымыздан сөйлейтін болды. 3. ~ smth (as smth) (уақыт, атақ, тсс) таңдау (syn: select) ¨1 December has been nominated as the day of the election. – Сайлау желтоқсанның 1-інде өтетін болды.