nonce [nɒns] adj бір реттік сөз (белгілі бір оқиға не шара үшін ғана ойлап табылған сөз, бір рет қана қолданылатын сөз)