non-contributory adj жұмыс беруші төлейтін сақтандыру (страхование) не зейнет (пенсия) жарнасы (oppcontributory)