non-traditional adj әдеттегі/ кәдімгі емес, үйреншікті емес (opptraditional) ¨students from non-traditional backgrounds – басқа ортада өскен студенттер ¨Her artworks use a mix of traditional and non-traditional materials. – Оның өнер туындыларында кәдімгі және ерекше материалдар пайдаланылған.