north-eastern adj (abbr NE) солтүстік-шығыс(қа қатысты)