nosy parker n (BrEinformalbecoming old-fashioned) сұғанақ, тіміскі, жылмақай, сумақай, жылпос, жылмаң, жылпың, пысықай (өзінікі емес шаруаға қызыққыш)