notch [nɒtʃ] A.n  (таразыдағы, шкаладағы, тб) белгітаңба, ен, деңгей, дәреже, кертікойық ¨The quality of the food here has dropped a notch recently. – Кейінгі кездері бұндағы тамақ сапасы сәл түсті. ¨My spirits lifted a few notches when I heard the news. – Жаңалықты естігенде біраз серпіліп қалдым. ¨For each day he spent on the island, he cut a new notch in his stick. – Аралда өткізген әр күн сайын ол таяғын кертіп таңба салды. ¨She tightened her belt an extra notch. – Ол белдігін сәл тартты. B.v 1. ~ smth (up) (informal) сәтті болу, табысқа жету ¨The team has notched up 20 goals already this season. – Осы маусымда команда қазірдің өзінде 20 гол салып тастады. 2. ~ smth кертіп таңба, ен салу