nova [ˈnəʊvə] n (pl ∼e [-viː], ∼s) (astronomy) нова (қысқа сәтке өте жарық болып кететін жұлдыз)