nuclear family n (specialist) дәстүрлі үй-іші/ отбасы (ата-анасы, балалары  бірге тұратын) ¨Not everybody nowadays lives in the conventional nuclear family. – Қазіргі кезде әркім үйреншікті дәстүрлі отбасында тұрмайды.