numbing [ˈnʌmɪŋ] adj мелшитетін, қалшитатын, сілейтетін, сезімді сірестіретін, денені ұйытатын, сездірмейтін ¨numbing cold/fear – қан ұйытатын суық/ үрей ¨Watching television had a numbing effect on his mind. – Телевизор көру оның санасына кері әсер етті.